top of page

Mgr. et Bc. Miroslava Verešová

mirka.veresova@seznam.cz

+420 722 432 272

 

 

 

Individuální konzultace:

1 konzultace (50 min.):                                                                                                                        1 000 Kč

Pracuji jako psycholožka v Pedagogicko-psychologické poradně. Prostředí školy mi je blízké, v minulosti jsem pracovala jako školní psycholožka a také učitelka výtvarné výchovy. Aktuálně jsem frekventantkou pětiletého výcviku v kognitivně-behaviorální terapii (Institut KBT). Dále se vzdělávám v práci s rodinou a páry v rámci jednoletého kurzu rodinného poradenství (PrevCentrum).

Zaměřuji se na práci s dětmi, dospívajícími a jejich rodiči. Svou pomoc vám mohu nabídnout v případě, že se potýkáte s různými obtížemi nejen ve školním prostředí, zvažujete správný výběr budoucího studia/profese nebo procházíte jakoukoliv náročnou životní situací.

Ve volném čase se ráda věnuji malování a jinému tvoření. Ráda trávím čas v přírodě, na zahradě nebo cestováním obytným vozem s partnerem a psem.

Vzdělání:

FPE ZČU         se zaměřením na specializaci v pedagogice a učitelství, obor Psychologie a Výtvarná výchova

FF UPOL          bakalářské studium jednooborové psychologie

FF UK              navazující magisterské studium psychologie

 

 

Praxe:

2022 – doposud                     Spolupráce se školami v rámci sociomapování pedagogických sborů pod záštitou QED Group a PPP pro Prahu 1,2 a 4

2021 - doposud                      Účast na standardizaci dat Neuropsychologické baterie pro děti                                       pod záštitou FN Motol a 2. LF UK

2020 – doposud                     Psycholog v PPP pro Prahu 1,2 a 4 (organizace setkávání školních psychologů ZŠ, lektor seberozvojového kurzu pro dospívající – Áčko)

2020 - doposud                      Soukromá praxe v pedagogicko-psychologickém poradenství

2016 – 2020                           Školní psycholog, metodik prevence, kariérový poradce, vyučující výtvarné výchovy na víceletém gymnáziu (Praha 10)

únor 2019                               Stážistka na neurologickém oddělení - FN Olomouc

 

listopad 2018                          Stážistka na ženském příjmovém oddělení - Psychiatrická léčebna Šternberk

říjen 2013 – leden 2014         Lektorská činnost - organizace TOTEM (regionální dobrovolnická organizace - podpůrné programy pro rodiče a pedagogy)

březen 2013 – prosinec 2013            Pedagogická praxe (výuka Psychologie - Výtvarné výchovy) - Integrovaná střední škola živnostenská (Škroupova 13, Plzeň)

 

Kurzy:

 

2022    Kurz administrátorů testů kognitivních schopností Woodcock-Johnson IV - DYS - centrum

2021    Základní kurz krizové intervence - Remedium Praha

2020    Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení, psaní, školní připravenosti a matematických schopností - PPP Brno, p.o.

2020    Intenzivní kurz práce s terapeutickými kartami - Institut osobnostního rozvoje

2018    Kariérové vzdělávání, UPOL, akr. MŠMT

2018    Základy konstruktivní komunikace – Jules a Jim, z.ú., akr. MŠMT

2017    Kurz práce s klientem v akutní krizi – Linka bezpečí, z.s.

2014    Certifikát lektora – FPE ZČU a organizace Totem

2012    Certifikát z dvouletého kurzu grafologie a psychologie - Česká grafologická komora

2012    Certifikát z prevence rizikového chování na ZŠ a SŠ - FPE ZČU – dvouleté studium

bottom of page