top of page
JPG_7465.JPG

Individuální psychoterapeutické poradenství

 a doprovázení v krizových situacích(50 minut)                                                  1000,-                         

​​

Párové a manželské poradenství (50 minut)                                                       1200,-

 

Párové a manželské poradenství (90 minut)                                                       1800,-

Supervize individuální (50 minut)                                                                         1000,-

Supervize týmová (menší tým)                                                                              1500,-

Domluvený termín je možno zrušit maximálně 24 hodin dopředu, jinak se účtuje celá konzultace!

Mgr. Kateřina Bauerová, Dis.

​+420 603 717 921

katerinabauer@seznam.cz

 

            Jsem psychoterapeut (řádný člen České asociace pro psychoterapii), pedagog a příležitostný lektor. Poskytuji individuální terapie (i pro dospívající zhruba od 14ti let) a párové terapie. Zároveň se věnuji supervizi pro jednotlivce či menší skupiny (jsem ve výcviku u Českého institutu pro supervize, kde pracuji pod pravidelnou supervizí) .

Začínala jsem v Centru psychologicko-sociálního poradenství, kde jsem pracovala zejména s rodinami a páry. Poté jsem několik let vedla neziskovou organizaci Hipocentrum Robin z.ú., kterou jsme s mým mužem založili a osm let provozovali. Věnovali jsme se zejména dětem s PAS a vývojovou dysfázií, ale provozovali jsme i workshopy o komunikaci pro týmy, kde jsme využívali naše koně. Koně jsem využívala jako pomocníky pro relaxační cvičení, pro učení neverbální komunikace a práce s naší osobní energií.

V individuální psychoterapii pracuji zejména s lidmi traumatizovanými, v těžké životní situaci či s psychosomatickými potížemi. Dále se vzhledem ke své praxi zaměřuji na pomoc rodičům a párové poradenství.

Nabízím pochopení a doprovázení přes těžké období. Pracuji s relaxačními technikami (autogenní trénink), sny a zaměřuji se i na neverbální komunikaci. Každého klienta beru jako výjimečnou osobnost a hledám s ním cestu ke zlepšení jeho života. Naučit se žít s věcmi, které změnit nemůžeme a ovlivnit ty, které změnit můžeme skrze změnu našeho vnímání a pochopení. Každý terapeutický vztah je pro mě zcela unikátní a klienta přijímám jako svébytnou bytost s naprosto autentickým vnímáním a jedinečným životním příběhem. Snažím se hledat světlé stránky v těžkých situacích a skryté schopnosti v člověku se postavit životním nesnázím. Cílem mých terapií je, aby klient sám našel cestu a objevil své schopnosti."

​​​

 

Vzdělání

2001 - 2008 - UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Obor: Sociální pedagogika a osobnostně sociální rozvoj (Mgr.)

1999 - 2004 - EVANGELICKÁ AKADEMIE. Obor Sociální pracovník (DIS.)

2009 - 2014 - Psychoterapeutický výcvik SUR. 

2021 - nyní  - Výcvikový kurz párové a rodinné terapie IPPART VIII

2023 - nyní  - Výcvik pro supervizory Českého institutu pro supervizi

Jsem členkou Asociace manželských a rodinných poradců.

Jsem řádným členem České asociace pro psychoterapii.

Jsem členkou Českého institutu pro supervizi

Kurzy

2005 ZŠ Horní Počernice (pedagogická praxe v rámci studia na VŠ)

2005 Úspěšně absolvovaný kurz praktické výchovy pro zrakově postižené IRZP.

2012 Úspěšně absolvovaný hipoterapeutický kurz v Liberci o.s.Svítání

2012 Kurz „Co nám říkají koně“

2014 Úspěšně absolvovaný sebezkušenostní výcvik SUR

2014 Kurz „Attachment v adaptační fázi náhradní rodiny“

2014 Kurz „Budování identity – mluvme o biologické rodině“

2014 Kurz „Vztahový labyrint v NRP , dítě ve výchově příbuzných“

2014 Kurz „Rizikoví rodiče a rizikové děti I.“       

r.2018 -2019 Specifický zážitkový výcvik pro párové a rodinné terapeuty IPPART

Praxe

2005 - 2006 Sociální pracovnice pro Institut rehabilitace zrakově postižených při Univerzitě  Karlově.

2014 - 2014 Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského Kraje v Rakovníku (psycholog)

2014 – 2015 Účast na projektu Krajského úřadu Středočeského kraje – přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči, metodická činnost.

2014 – 2015 Probační a mediační služba projekt „Proč zrovna já?“ - psychoterapeutická pomoc obětem trestných činů.

2015 - 2016 AUT Centrum o.p.s. (terapeut) a metodická činnost.

2016 – 2022 Psychoterapeutické poradenství, samostatná živnost, poradna v Rakovníku.

2016 - 2022 hlavní terapeut neziskové organizace Hipocentrum Robin z.ú. www.hipocentrumrobin.cz

​2016 – 2020 - Poradna Praha (Centrum psychologie a terapie), https://www.poradna-praha.cz/psychoterapie/individualni/

2020 – 2022 - Poradna na Petynce (www.poradnanapetynce.cz)

2020 – 2022 - Kurzy sociálních dovedností pro sdružení Neratov z.s.

2022 – nyní  - Poradna na Národní (www.poradnananarodní.cz)

DSC_0690.jpg
bottom of page