top of page
DSC_0690.jpg
JPG_7465.JPG

Individuální psychoterapeutické poradenství

 a doprovázení v krizových situacích(50 minut)                                                    800,-                         

​​

Párové a manželské poradenství (50 minut)                                                       1000,-

 

Párové a manželské poradenství (90 minut)                                                       1600,-

​​​

 

 

Mgr. Kateřina Bauerová, Dis.

​+420 603 717 921

katerinabauer@seznam.cz

​​​

"Jsem psychoterapeutická poradkyně, pedagožka a lektorka. Jsem vdaná a mám dvě děti. S mým mužem jsme se odstěhovali z Prahy na vesnici, kde chováme koně. Kromě klasických psychoterapií a terapií s dětmi, jsem se začala od roku 2010 zabývat i hipoterapií. Koně využívám jako pomocníky pro relaxace, v učení neverbální komunikace a práce s naší osobní energií.

V individuální psychoterapii pracuji zejména s lidmi traumatizovanými, v těžké životní situaci či s psychosomatickými potížemi. Dále se vzhledem ke své praxi zaměřuji na pomoc rodičům a párové poradenství. V rámci své vlastní neziskové organizace pracuji hlavně s dětmi handicapovanými (poruchy PAS) a s dětmi ve složité situaci (šikana, rozvod, výchovné problémy) a jejich rodinami.

Nabízím pochopení a doprovázení přes těžké období. Pracuji s relaxačními technikami (autogenní trénink), sny a zaměřuji se i na neverbální komunikaci. Každého klienta beru jako výjimečnou osobnost a hledám s ním cestu ke zlepšení jeho života. Naučit se žít s věcmi, které změnit nemůžeme a ovlivnit ty, které změnit můžeme skrze změnu našeho vnímání a pochopení. Každý terapeutický vztah je pro mě zcela unikátní a klienta přijímám jako svébytnou bytost s naprosto autentickým vnímáním a jedinečným životním příběhem. Snažím se hledat světlé stránky v těžkých situacích a skryté schopnosti v člověku se postavit životním nesnázím. Cílem mých terapií je, aby klient sám našel cestu a objevil své schopnosti."

​​​

Vzdělání

2001 - 2008 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Obor: Sociální pedagogika a osobnostně sociální rozvoj (Mgr.)

1999 – 2004 EVANGELICKÁ AKADEMIE. Obor Sociální pracovník (DIS.)

2009 - 2014 Psychoterapeutický výcvik SUR. 

Jsem členkou Asociace manželských a rodinných poradců.

 

Kurzy

2005 ZŠ Horní Počernice (pedagogická praxe v rámci studia na VŠ)

2005 Úspěšně absolvovaný kurz praktické výchovy pro zrakově postižené IRZP.

2012 Úspěšně absolvovaný hipoterapeutický kurz v Liberci o.s.Svítání

2012 Kurz „Co nám říkají koně“

2014 Úspěšně absolvovaný sebezkušenostní výcvik SUR

2014 Kurz „Attachment v adaptační fázi náhradní rodiny“

2014 Kurz „Budování identity – mluvme o biologické rodině“

2014 Kurz „Vztahový labyrint v NRP , dítě ve výchově příbuzných“

2014 Kurz „Rizikoví rodiče a rizikové děti I.“             

 

Praxe

2005 - 2006 Sociální pracovnice pro Institut rehabilitace zrakově postižených při Univerzitě  Karlově.

2014 - 2014 Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského Kraje v Rakovníku (psycholog)

2014 – 2015 Účast na projektu Krajského úřadu Středočeského kraje – přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči, metodická činnost.

2014 – 2015 Probační a mediační služba projekt „Proč zrovna já?“ - psychoterapeutická pomoc obětem trestných činů.

2015 - 2016 AUT Centrum o.p.s. (terapeut) a metodická činnost.

2016 – dosud Psychoterapeutické poradenství, samostatná živnost, poradna v Rakovníku.

2016 - dosud hlavní terapeut neziskové organizace Hipocentrum Robin z.ú. www.hipocentrumrobin.cz

Další Praxe

1999 Hipoterapie v Komořanech,

1999-2001 Občanské sdružení Jahoda (práce s dětmi z azylových domů a nemocnic),

2000 Osobní asistent pro tělesně postižené osoby ( Jedličkův ústav),

2000 Socioterapeutická farma v Bohnicích,

2001 Speciálně-pedagogickém centrum při zvláštní škole v Mladé Boleslavi,

2001 Domov důchodců v Úvalech,

2001 Dětské centrum Paprsek na Proseku,

2002 Obvodní úřad pro Prahu 2 (oddělení sociální péče a oddělení sociální péče a ochrany mládeže),

2002 Úřad městská část pro Prahu 14 (oddělení péče o děti),

2002 Dětský výchovný ústav Jana Masaryka,

2003 MÚ pro Prahu 10 (referát sociálních věcí – kurátoři pro dospělé),

2003 v psychosociálním centru Acorus (azylový dům zejména pro oběti domácího násilí),

2002 - 2004 Hipoterapie v JO Orion.

bottom of page